Būreliai

Žmogui neužtenka turėti profesinių žinių ir apsiriboti siaura veiklos sfera. Mokykla sudaro sąlygas lavinti mokinių meninius gebėjimus.
Būrelių mokytojai kartu su mokiniais yra aktyvūs pagalbininkai organizuojant tradicines šventes ir mokyklos renginius. Nuolatos dalyvauja respublikiniuose konkursuose.

Neformaliojo ugdymo programų tvarkaraštis 2018-2019 m. m. (I pusmetis)

Eil.Nr. Būrelio pavadinimas Vadovas Laikas Vieta
1. Dizaino būrelis V. Busilienė Antradienis 8-9 pamokos 35 kabinetas
3. Konditerijos būrelis S. Damašienė Lyginė savaitė
Antradienis 8-9 pamokos
Konditerijos cechas
3. Krepšinio būrelis D. Joskaudas Ketvirtadienis 8-9 pamoka Sporto salė
4. Šokių būrelis E. Kubilienė Antradienis 8-10 pamokos
Ketvirtadienis  8-10 pamokos
Aktų salė
5. Tinklinio būrelis V. Reliūgė Pirmadienis 8-9 pamokos Sporto salė
6. Turizmo būrelis M. Blagnis Trečiadienis 8 pamoka 204 kabinetas
7. Vokalinis, instrumentinis būrelis A. Daukantas Pirmadienis 8-9 pamokos
Antradienis 8-9 pamokos
Ketvirtadienis 8-9 pamokos
Aktų salė