Ataskaitos

Klaipėdos turizmo mokyklos 2023 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos turizmo mokyklos 2022 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos turizmo mokyklos 2021 metų veiklos ataskaita

Mokyklos vadovo 2023 metų veiklos ataskaita

Direktoriaus Audriaus Kurlavičiaus 2022 metų veiklos ataskaita

Direktoriaus Audriaus Kurlavičiaus 2021 metų veiklos ataskaita

Direktoriaus Audriaus Kurlavičiaus 2020 metų veiklos ataskaita

Direktoriaus Audriaus Kurlavičiaus 2019 metų veiklos ataskaita