APSKAITININKAS IR KASININKAS

APIE PROFESIJĄ

Apskaitininkas ir kasininkas tvarko įmonės turto, nuosavybės ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, darbo ir darbo užmokesčio apskaitą, pildo pirminius apskaitos dokumentus, priima ir tikrina į sandėlį gautas prekes, registruoja ūkines operacijas apskaitos registruose, rengia apskaitos dokumentus archyvui. Tvarko kasos dokumentus, rengia kasininko apyskaitą. Tvarkydamas įmonės apskaitą vadovaujasi Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais. Apskaitininkui ir kasininkui svarbios šios asmeninės savybės: tvarkingumas, punktualumas, pareigingumas, sąžiningumas, atsakingumas, kruopštumas, pasitikėjimas savimi, lankstumas, imlumas.

Mokiniai, įgiję apskaitininko ir kasininko kvalifikaciją, galės tobulinti ir įgyti naujas kompetencijas universitetuose ir kolegijose.

PRIĖMIMAS

  • Baigus 12 klasių: mokymosi trukmė 9 mėnesiai, įgyjama apskaitininko ir kasininko specialybė

MOKYMOSI PROGRAMOS PLANAS

  • Bendrojo ugdymo dalykai pagal vidurinės mokyklos programą (baigusiems 10 klasių);
  • Specialybės moduliai.

Baigus mokslus, kvalifikuoti specialistai geba:

  • dirbti apskaitininko ir kasininko darbą valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarose akcinėse bendrovėse, bankuose;
  • steigti individualią įmonę;
  • tęsti mokslus universitete ar kolegijoje.

Programos valstybinis kodas: M44041101, T43041101
Kvalifikacijos pavadinimas: Apskaitininko ir kasininko
Švietimo sritis: verslas ir administravimas
Kvalifikacijos lygis: IV
Programos trukmė: 9 mėn. baigus 12 klasių;

Daugiau informacijos apie apskaitininko ir kasininko modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia

Priėmimo žingsniai LAMA BPO sistemoje čia